Malina letnia

Prowadzimy plantacje malin letnich odmian Willamette i Canby, te które większość z nas pamięta z lat dziecinnych.

Plantację prowadzimy zgodnie ze wszelkimi normami integrowanej produkcji i bezpiecznej żywności.

Jest to dla nasz szczególnie ważne gdyż zarówno owoce jak i przetwory malinowe je cała nasz rodzina łącznie z dwoma naszymi synkami Frankiem i Antosiem.

Oferujemy:

Sok domowy z malin letnich

Owoce malin w ilości hurtowej

Certyfikaty Integrowanej Produkcji wydane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, który tym samym zaświadcza, że uprawiane przez nas maliny letnie zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji i były kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony roślin i Nasiennictwa pod kątem szkodliwych pozostałości środków ochrony roślin i nawozów

Certyfikaty jakości:

Certyfikat IP 2013Certyfikat IP 2012